Go to content Go to navigation Go to search

Dagmar Baumann

beeldend kunstenaar

werk

Voor Dagmar Baumann is de ervaring van het momentum aanleiding en inhoud van haar werk.
Het eigen handschrift, als meest directe uitingsvorm van een betekenisvol spoor is de basis van een schilderkunstig vocabulaire van losse gebaren. Op een fysieke manier wordt een complexe ruimtelijke ervaring op het platte doek teweeg gebracht. Laag over laag worden de losse handelingen tot een leesbaar geheel gewoven, waarbij de ondergrond even beeldbepalend is als de laatste kwaststreek.
Deze op een microscopisch beeld gelijkende doordringing van het oppervlak is ook de verschijningsvorm van de collages en de tekstbeelden. Het beeldfragment uit een andere context wordt in de collage tot een nieuwe samenhang gecombineerd. Het versmelt voor het oog tot een behangachtig patroon, dat alleen van dichtbij verhaallijnen prijs geeft. Eveneens fragmentarisch zijn de zinsneden die in veelal monumentale afmeting en meerdere lagen het proces van het lezen en begrijpen zelf lijken te willen verbeelden. De gedaante van de taal verwordt tot een visueel en ruimtelijk belevenis.

The Work
I am a painter. The gesture is the subject of the image. Itís my own handwriting that provides the source for my painterly idiom. I am interested in the trace of an irreversible action, highlighting a moment in time. These marks add up to a layered and highly concentrated balance, while the painting as a whole evokes the impression of continuing into the surrounding space. While painting I am looking for a spatial experience of the image that attracts subjective associations more than covering an idea or narrative. The image remains clear, transparent and readable down to the priming surface.